Vi i Namsos - Festforestillinger

Om arrangementet

VI i Namsos er en multikulturell forestilling hvor kunst- og kulturuttrykk fra hele verden møtes i en helhetlig scenisk produksjon.

Gjennom å etablere kunstneriske møter tuftet på deltakernes tradisjoner og kulturelle kunnskaper er målet å synliggjøre ressursene i det multikulturelle Namsos. VI i Namsos vil gi barn og ungdommer med flyktning-/innvandrerbakgrunn i Namsos, sammen med norske barn og unge, mulighet til å dele av sine kulturer og kulturell kunnskap, og lære av hverandre i prosessen. Produksjonen synliggjør både nåtids- og framtidsperspektivet, og vil være gratis for publikum.