Om NTE Arena

Hele 10 millioner er lagt ned for å gjøre NTE Arena til en konsertsal som ikke skal stå noe tilbake for Royal Albert Hall. Om lag en tredjedel av beløpet kommer fra Nord-Trøndelags eget kraftselskap, NTE, som har inngått en omfattende samarbeidsavtale med Rock City.

Mange konsertsaler er gjerne bygd for noe annet, og i ettertid tilpasset for å kunne brukes som scene. Her er en sal bygd for musikk, med teknisk utstyr for nær 7 millioner, skreddersydd for å skape liv for 690 tilskuere. 

For rock
Salen er velegnet for så vel rock, som opera, jazz og folkemusikk. Den nye konsertsalen kompletterer tilbud fra den eksisterende scenen i Namsos Kulturhus, som har amfioppsett og derfor er bedre egnet for teater, revy, klassisk musikk og dans. I tilknytting til NTE Arena, er det også en kafe med plass for 100 gjester og rom for intimkonserter og liknende kulturtilstelninger. 

Samtidig kan NTE Arena også brukes til andre ting, som konferanser, banketter og utstillinger. Med plass for 450 sittende gjester er mulighetene mange.

NTE Arena driftes av Kulturhuset i Namsos.