Om Kulturhuset

Velkommen til kulturhuset i Namsos! Kulturhusets grunnstein ble lagt ned 1. september 1986 og huset ble offisielt åpnet 12. mars 1988. Arkitektene er Cathrine Aursand og Dag Spangen. Husets totale bruksflate er på 4.800 kvadratmeter, og huser blandt annet bibliotek, en konsertsal, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, og Distriktsmusikerne i Nord-Trøndelag.