Kunstnerisk utsmykking av kulturhuset

 

I bassenget utenfor inngangspartiet står skulpturen "En verden", laget i cortenstål med dypbrun rustfarge. Skulpturen består av to elementer, en stemmegaffel utenfor bassenget, og en blomst og stjerne under takrennet i bassenget. Kunstneren Steinar Christensen ønsker å symbolisere musikkaktiviteter i kulturlivet med stemmegaffelen, og andre myke, kulturelle verdier med blomsten. Stjernen står for fornuft, lærdom og vitenskap og kan hentyde til bibliotekets aktiviteter.

 

I inngangspartiet henger et stort maleri med skulpturelle elementer av kunstneren Kjell Erik Killi Olsen. Han har kalt kunstverket "Aftenlandet". Killi Olsen har barndomsminner fra Namsos og dette finnes tilbake i malerietsøverste del. Bildet skifter farge med lyset.

 

I konsertsalen henger sceneteppet "A-B-C" av kunstneren Anne Aanerud. Mønstret er trykt på ullstoff i ulike reflekterende farger som danner et spennede og samtidig rolig mønster.

 

I kulturhusets borggård henger også "Relieff" av Inger Sitter. Dette er en gave fra kunstneren til kulturhuset.

 

Utover disse fire hovedutsmykninger er kulturhuset smykket med verk av følgende kunstnere;

Are Andreassen

Inger Brattvold

Arnold Dahlslett

Kari Rømen Langaas

Aud Lilleengen

Marli Hé

Lars Tiller

 

Utsmykningene er finansiert av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk Kulturråd