BILLETTSPØRSMÅL OG PUBLIKUMSSERVICE

 

Send Kulturarena en e-post

Send Namsos Kino en e-post

 

Besøksadresser 

Kulturhuset  

Stasjonsgata 3 

7800 Namsos 

 

Namsos Kino, Trønderrockmuseet og NTE-Arena 

Sverresgate 35 

7800 Namsos 

 

Postadresse 

Stasjonsgata 3 

7800 Namsos 

 

Fakturaadresse 

Faktura sendes til Namsos kommune, og merkes med kulturhus eller kino. 

Her finner du fakturaadresse til Namsos Kommune