Våre scener

Konsertsalen har i utgangspunktet 356 publikumsplasser. Hvis forscene/orkestergrav ikke er i bruk, kan det settes til 2 ekstra rader som utgjør 45 ekstar plasser.

Scenen er en B-scene i henhold til Riksteatrets klassifisering. De strategiske målene er: Dybde 11 m, bredde 16 m, høyde 8m. Målene i sceneåpningen er Bredde 12m og høyde 8m. For teknisk informasjon ber vi om at du tar kontakt med vår teknisk ansvarlige på tlf. 900 11 033.

Tech spec, konsertsalen

Ta kontakt for info.

 

Scenetrekk(mekanisk)

  • 1 i front(dimmerkurs)
  • 3 i scenetak(dimmerkurs)
  • 13 i scenetak(uten dimmerkurs)

Load-in

  • Lasterampe fra gateplan til scene
_
_
_